Skip Navigation
The Gathering
the crazy way
The Code
Christian Vision for MenCymru

CYMRAEG / ENGLISH

CVM Cymru


Tîm

Jon Stockley


Jon Stockley: Cyfarwyddwr Cenedlaethol CVM Cymru

Mae Jon yn byw ar arfordir Cymru ger Caer. Mae e’n briod a Jo ers 2004 ac meant newydd mabwysiadu eu mab cyntaf.

Rhoddodd Jon ei fywyd i’r Iesu yn 14 oed, ond yn y brifysgol roedd e wedi darganfod beth oedd wir ystyr dilyn yr Iesu. Yn y brifysgol dechreuodd e wneud penderfyniadau yn ei ffydd ei hun yn hytrach na dewisiadau ei rhieni.

Dysgodd llawer o wersi, yn aml trwy gwneud camgymeriadau a dewisiadau gwael! Wedi dweud hynny, does dim yn cael eu gwastraffu yn enwedig gyda Duw!

Mae’r gwahaniaeth mae Duw wedi neud ym mywyd Jon yn anhygoel a mae Jon nawr yn cymryd bob cyfle i rannu cariad Duw. Ei gymhelliant ydy taw ond yr Iesu sy’n gallu newid bywydau yn y pen draw a phan newidir digon o fywydau, bydd y wlad yn newid.

Ar ol gweithio mewn sawl yrfa gwahanol ee Casglu Treth Cyngor, Hyfforddwr Technegol…dechreuodd Jon rol bugeilio yn ei eglwys leol. Ers hyn mae e wedi gweithio gyda CVM fel Cydlynydd Rhwydwaith Eglwysi Cymru ac fel Cydlynydd Ardal yng Nghaer. Nawr, fel Cymro balch ac efengylydd angerddol mae e nawr yn drosweld ein gwaith yng Nghymru

Mae angerdd arall gyda Jon, sef bod mas yn y wlad. Pob cyfle sydd ganddo mae’n dwlu ar fynd mas yn y wlad ledled Prydain Fawr gyda’i gi ac ychydig o ffrindiau.

Fel Cyfarwyddwr dros Gymru ei awydd yw i weld hen wlad ei dadau yn cael ymweliad eto yr Ysbryd Glan mewn dywigiad ac i weld wir ddynion y ffydd wrth gallon dywigiad newydd.

 

 Partnerships

 • Hope
 • Global Adventure
 • Care
 • Restored
 • New Wine
 • Who Let The Dads Out?
 • Sorted
 • Armed Forces Christian Union
 • Naked Truth Prayer
 • Compassion
 • Covenant Eyes
 • Care For Ex-Offenders
 • Premier
 • Christian Golf Society
 • GAMserve
 • Frontiers
 • Engage
 • Mission Direct
 • Christian Police Association
 • The Message Trust