Due to staff holidays, orders placed after 9am on 7th August will not be processed until 24th August.
Skip Navigation
The Gathering
the crazy way
The Code
Christian Vision for MenCymru

CYMRAEG / ENGLISH

CVM Cymru


Am

Rydym ni’n gyffrous iawn yn CVM fod ein gwaith yng Nghymru yn ailadeiladu momentwm. Ym mis Medi 2016, rhannodd Jon Stockley ei weledigaeth am ei famwlad, ac ar ol sgwrs gyda Nathan Blackaby a Steve Martin – dechreuodd ail-enedigaeth CVM Cymru!

Ers y cyfnod hynny mae Jon wedi bod yn paratoi i arwain CVM Cymru ac ym mis Ionawr 2017 mae’r cenhadaeth wedi dechrau cymryd bant go iawn. Er nad ydym yn adnabyddus dros Gymru gyfan ar hyn o bryd, rydym nil lawn egni i gael y neges mas yno!

Ein gweledigaeth yw i bartneri gydag eglwysi trwy Gymru gyfan, i ddarganfod cydlynwyr ardal yn mhob ganolfan sylweddol yn Ne Cymru, y Canolbarth a Gogledd Cymru, i gynnal Diwrnodau Rhanbarthol, Sioeau Teithiol a Dyddiau Rhyddhau Cod ym mhob brif dref a dinas ac yn y pendraw i baratoi, galluogi, ac annog yr eglwysi lleol i ffocysi ar weinidogaeth dynion yng Nghymru er mwyn I’r Iesu drawsffurfio dynion y wlad arbennig hon!

Wneud cysylltwch â ni os hoffech i bartner gyda ni ar y daith mawr hwn.Partnerships

 • Hope
 • Global Adventure
 • Care
 • Restored
 • New Wine
 • Who Let The Dads Out?
 • Sorted
 • Armed Forces Christian Union
 • Naked Truth Prayer
 • Compassion
 • Covenant Eyes
 • Christian Golf Society
 • Frontiers
 • Engage
 • Mission Direct
 • Christian Police Association
 • The Message Trust